Ad
Ad
Ad
Ciekawe

Dlaczego prowadzone są remonty dróg?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Stan i jakość nawierzchni na drodze to kluczowe elementy w zapewnieniu bezpieczeństwa kierujących pojazdami. Zadaniem odpowiednich organów jest kontrolowanie stanu nawierzchni zarówno dróg powiatowych, gminnych czy dróg szybkiego ruchu i reagowanie, jeśli zauważone zostaną jakiekolwiek nieprawidłowości. Wszelkie prace naprawcze na drogach muszą być odpowiednio planowane.

Uszkodzenia nawierzchni – przyczyny

W jaki sposób powstają uszkodzenia nawierzchni drogi? Możliwości jest wiele – przede wszystkim są to uszkodzenia mechaniczne, takie jak pęknięcia oraz powstawanie dziur. Najczęstszą przyczyną jest zaleganie wody, która zamarza, kolejno rozmraża się, powodując rozsadzanie struktury asfaltu. Nawierzchnia może być również uszkodzona na skutek powstających kolein – te pojawiają się, kiedy droga jest eksploatowana przede wszystkim przez ciężkie samochody ciężarowe. Koleiny utrudniają ruch i mogą być przyczyną wypadków samochodowych. W terenach górskich asfalt może się osuwać – problem ten wynika z naturalnego ruchu zbocza góry. Źle zabezpieczona droga stanowi w takim przypadku duże zagrożenie.

Jak naprawia się nawierzchnię asfaltową?

O tym, w jaki sposób naprawiany jest konkretny odcinek drogi asfaltowej decydują osoby odpowiedzialne za stan dróg. Naprawa może polegać na nałożeniu punktowo łat asfaltu i wyrównaniu drogi, jak również na zerwaniu całego odcinka asfaltu, by położyć nową nawierzchnię. Prace takie prowadzone są dzisiaj bardzo sprawnie. Warto również wiedzieć, że my sami możemy zgłaszać wszelkie problemy z nawierzchnią do odpowiednich organów w mieście zamieszkania.

Remonty dróg – planowanie

Planowanie to istotny element remontu odcinka asfaltu. Konieczne jest zadecydowanie, czy droga zostanie zamknięta, czy też możliwe będzie prowadzenie ruchu poprzez wyznaczenie nowego toru ruchu, ustawienie odpowiednich znaków. Zdecydowana większość remontów prowadzona jest w taki sposób, by możliwe było przemieszczanie się kierujących. W tym celu konieczne jest wykorzystanie słupków ostrzegawczych, odpowiednich znaków. Ich osadzenie możliwe jest dzięki podstawom drogowym, dostępnym na stronie Nicrobase.pl.

Podstawy drogowe to element niezbędny w czasie remontów dróg, ale też wydzielania przestrzeni na parkingach czy pracy przy eventach. Podstawy drogowe tworzone są z materiałów pochodzących z recyklingu, co pozwala wspierać środowisko naturalne. Dodatkowo takie podstawy posiadają uniwersalne otwory montażowe, co pozwala na osadzanie na nich dowolnych znaków, tablic czy słupków.

Comments are closed.