Ad
Ad
Ad
Ciekawe

Kto i kiedy musi opłacić nawiązkę?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Nawiązka jest jednym z rodzajów zadośćuczynienia sprawcy względem ofiar. To środek karny o charakterze kompensacyjnym, który stanowi formę pomocy dla poszkodowanego. Tym samym jego wysokość nie musi być równoznaczna wyrządzonej szkodzie.

Przepisy prawa o nawiązce

Kwestię nawiązki regulują przepisy Kodeksy karnego oraz Kodeksu wykroczeń. Jest orzekana obok kary głównej dla osoby, która popełniła przestępstwo. Zatem skazany dostaje konkretny wyrok (grzywny, pozbawienia lub ograniczenia wolności) podyktowany przepisami prawa, a do tego sąd może (nie musi) zdecydować o nawiązce.

Czy zapłacenie nawiązki jest obowiązkowe?

Zapłacenie nawiązki staje się obligatoryjne w chwili uprawomocnienia się wyroku, choć przepisy nie mówią o żadnym konkretnym terminie. W praktyce jednak poszkodowany, który nie otrzyma nawiązki ma prawo wyegzekwować ją przez komornika. Wystarczy, że poinformuje sąd o braku zapłaty nawiązki przez sprawcę i ten nada wyrokowi klauzulę wykonalności. Wyrok z nadaną mu przez sąd klauzulą wykonalności zgodnie z przepisami stanowi tytuł wykonawczy, który można złożyć u właściwego komornika sądowego. Ten na jego podstawie wszczyna postępowanie egzekucyjne.

W przepisach określono, że wykonanie nawiązki przedawnia się po 10 latach od uprawomocnienia się wyroku. W praktyce jednak poszkodowani dość szybko oddają sprawę do komornika. Dlatego też lepiej porozumieć się z ofiarą i umówić na spłatę w konkretnym terminie lub w ratach.

Zwrot nawiązki w ramach ubezpieczenia OC

W związku z tym, że nawiązka nie jest karą, sprawca szkody może ubiegać się o jej zwrot u swojego ubezpieczyciela. Warunkiem jest posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

 

W tym celu należy przesłać do ubezpieczyciela dowód zapłaty nawiązki wraz z odpisem wyroku sądu. Na tej podstawie firma ubezpieczeniowa powinna zwrócić sprawcy wypadku, czy zdarzenia kwotę nawiązki. W praktyce jednak czasami dzieje się tak, że ubezpieczyciel robi ubezpieczonemu trudności, np. oczekuje dodatkowych dokumentów, powołuje się na wysokość składki ubezpieczeniowej (niewspółmiernie niskiej do wysokości nawiązki) lub zaznacza, że wypłacił odszkodowanie ofierze zdarzenia i dlatego nie pokryje kosztów nawiązki.

W takiej sytuacji najlepiej zwrócić się o pomoc do kancelarii adwokackiej, która specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych i ze specjalistą przygotować odwołanie od decyzji firmy ubezpieczeniowej. Wielu ubezpieczycieli liczy na to, że ich klienci zrezygnują z takiego odwołania i nie będą musieli zwracać im pieniędzy.

Comments are closed.