Ad
Ad
Ad
Ciekawe

Faktoring trzyma się mocno

Pinterest LinkedIn Tumblr

Prelegenci XI Międzynarodowego Kongresu Faktoringu stwierdzają, że branża faktoringowa nieźle radzi sobie w czasach globalnego spowolnienia gospodarczego.

Pod prąd

Nie jest tajemnicą, że pandemia koronawirusa ma także swój ekonomiczny wymiar. Wiosenny lockdown był trudną próbą dla wielu sektorów. Druga fala i duża niepewność co do rozwoju sytuacji w przyszłości przekładają się na negatywne prognozy. Ekonomiści wróżą spadki PKB, dalsze zwolnienia oraz obniżenie wskaźników konsumpcji i inwestycji.

Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, branża faktoringu pozostaje nad kreską, odnotowując wzrost o 2,6% w pierwszym półroczu 2020. Dodajmy, że pierwsze sześć miesięcy tego roku na plusie zakończyło tylko 5 rynków faktoringowych w Europie, w tym polski. Eksperci argumentowali, że rodzimy sektor faktoringu ma solidne podstawy do rozwoju, a ostatnia dekada była okresem intensywnego wzrostu. W ostatnich latach polski sektor faktoringu rósł o ok. 20% rocznie. Tę dynamikę spowodowała dopiero recesja wywołana COVID-19.

Merytoryczne podstawy wzrostu

Pozytywne wskaźniki branża faktoringowa zawdzięcza przede wszystkim temu, że faktoring jest dla przedsiębiorców atrakcyjnym sposobem finansowania bieżącej działalności w niepewnych czasach. Podpisując umowę z firmą faktoringową przedsiębiorca nie musi martwić się o spędzające sen z powiek wielu managerom zatory płatnicze.

Po przekazaniu do faktora faktury za sprzedane towary i usługi, sprzedawca bezzwłocznie otrzymuje od firmy faktoringowej do 90% kwoty wskazanej na dokumencie księgowym. Resztę pieniędzy, po odliczeniu prowizji dla faktora, sprzedawca otrzymuje po uregulowaniu należności przez nabywcę. To rozwiązanie jest doskonałym sposobem na utrzymanie płynności finansowej, ciągłości produkcji czy wypłacanie wynagrodzeń zgodnie z harmonogramem. Przewidywalność finansowania, którą zapewnia faktoring jest bezcenna w czasach kryzysu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.indos.pl/oferta/faktoring/ – Zapraszamy!

Comments are closed.